బాలగంగాధర తిలక్ – Lokmanya Tilak Information in Telugu

Lokmanya Tilak Information in Telugu

Lokmanya Tilak Information in Telugu: కేశవ్ గంగాధర్ తిలక్ గా జన్మించిన బాల్ గంగాధర్ తిలక్ భారతీయ జాతీయవాది, ఉపాధ్యాయుడు మరియు స్వాతంత్ర్య కార్యకర్త. అతను …

Read more

అన్నాభావు సాటే – Annabhau Sathe Information in Telugu

Annabhau Sathe Information in Telugu

Annabhau Sathe Information in Telugu: అన్నాభావు సాథేగా ప్రసిద్ది చెందిన తుకారామ్ భరవు సాతే, సామాజిక సంస్కర్త, జానపద కవి మరియు భారతదేశంలోని మహారాష్ట్రకు చెందిన …

Read more